CPU 부동소수점(FPU) 성능 차트

본문 바로가기


CPU 부동소수점(FPU) 성능 차트
1위 Intel HEDT Core i7-6950X (Broadwell-E)
  18,229
2위 AMD Ryzen 7-1800X (Summit Ridge)
  16,058
3위 AMD Ryzen 7-1700X (Summit Ridge)
  15,134
4위 Intel HEDT Core i7-6900K (Broadwell-E)
  15,011
5위 Intel HEDT Core i7-5960X (Haswell-E)
  14,313
6위 AMD Ryzen 7-1700 (Summit Ridge)
  13,922
7위 Intel HEDT Core i7-5820K (Haswell-E)
  11,261
8위 AMD FX-9590 (Vishera)
  9,705
9위 Intel 4th Core i7-4790K (Haswell-R)
  8,969
10위 Intel 4th Core i5-4690 (Haswell-R)
  8,900
11위 Intel 7th Core i7-7700K (Kabylake)
  8,843
12위 Intel 6th Core i7-6700K (Skylake)
  8,818
13위 Intel 4th Core i5-4670 (Haswell)
  8,664
14위 AMD FX-8370 (Vishera)
  8,562
15위 AMD FX-8350 (Vishera)
  8,554
16위 Intel 5th Core i5-5675C (Broadwell)
  8,546
17위 Intel 6th Core i5-6600K (Skylake)
  8,362
18위 Intel 7th Core i7-7700 (Kabylake)
  8,247
19위 Intel 4th Core i7-4790 (Haswell-R)
  8,246
20위 Intel Xeon E3-1231v3 (Haswell)
  8,067
21위 Intel 5th Core i7-5775C (Broadwell)
  8,056
22위 Intel 4th Core i7-4770K (Haswell)
  7,879
23위 Intel 3rd Core i5-3570 (Ivy Bridge)
  7,687
24위 Intel 4th Core i5-4570 (Haswell)
  7,485
25위 Intel Xeon E3-1245v5 (Skylake)
  7,435
26위 AMD FX-8300 (Vishera)
  7,433
27위 Intel Xeon E3-1230v5 (Skylake)
  7,364
28위 Intel 3rd Core i7-3770K (Ivy Bridge)
  7,327
29위 Intel 6th Core i5-6600 (Skylake)
  7,224
30위 Intel 6th Core i7-6700 (Skylake)
  7,159
31위 Intel 2nd Core i5-2500K (Sandy Bridge)
  7,098
32위 AMD FX-8150 (Zambezi)
  7,062
33위 Intel 6th Core i5-6500 (Skylake)
  7,010
34위 Intel 4th Core i5-4440 (Haswell)
  6,867
35위 Intel 2nd Core i7-2600K (Sandy Bridge)
  6,832
36위 Intel 3rd Core i5-3550 (Ivy Bridge)
  6,817
37위 Intel 4th Core i5-4430 (Haswell)
  6,655
38위 Intel 2nd Core i5-2500 (Sandy Bridge)
  6,522
39위 Intel 3rd Core i5-3450 (Ivy Bridge)
  6,466
40위 Intel 6th Core i5-6400 (Skylake)
  5,903
41위 AMD FX-8120 (Zambezi)
  5,869
42위 AMD FX-6300 (Vishera)
  5,203
43위 AMD FX-6100 (Zambezi)
  4,692
44위 Intel 1st Core i7-950 (Bloomfield)
  4,467
45위 Intel 1st Core i7-860 (Lynnfield)
  4,456
46위 Intel 1st Core i5-760 (Lynnfield)
  4,418
47위 AMD A10-6800K (Richland)
  4,372
48위 AMD A10-7850K (Kaveri)
  4,340
49위 Intel 1st Core i5-750 (Lynnfield)
  4,215
50위 AMD A8-3870K (Llano)
  4,160
51위 AMD A10-7700K (Kaveri)
  4,147
52위 AMD A10-5800K (Trinity)
  4,070
53위 AMD A12-9800 (Bristol Ridge)
  4,028
54위 Intel 4th Pentium-G3440 (Haswell-R)
  3,968
55위 Intel 4th Core i3-4150 (Haswell-R)
  3,920
56위 Intel 6th Pentium-G4520 (Skylake)
  3,912
57위 AMD FX-4300 (Vishera)
  3,859
58위 Intel 4th Pentium-G3258 (Haswell)
  3,847
59위 Intel 6th Pentium-G4500 (Skylake)
  3,802
60위 AMD A8-3850 (Llano)
  3,726
61위 Intel 4th Core i3-4130 (Haswell)
  3,618
62위 Intel 4th Pentium-G3420 (Haswell)
  3,542
63위 AMD A6-3670K (Llano)
  3,491
64위 AMD FX-4100 (Zambezi)
  3,399
65위 Intel 6th Pentium-G4400 (Skylake)
  3,371
66위 Intel 3rd Core i3-3220 (Ivy Bridge)
  3,370
67위 Intel 4th Celeron-G1830 (Haswell)
  3,362
68위 Intel 3rd Pentium-G2120 (Ivy Bridge)
  3,307
69위 AMD Phenom II X4 905e (Deneb)
  3,296
70위 Intel 2nd Core i3-2120 (Sandy Bridge)
  3,152
71위 Intel 2nd Core i3-2100 (Sandy Bridge)
  3,026
72위 Intel 3rd Celeron-G1610 (Ivy Bridge)
  2,769
73위 Intel 2nd Pentium-G840 (Sandy Bridge)
  2,723
74위 Intel 1st Core i5-650 (Clarkdale)
  2,332
75위 AMD A6-7400K (Kaveri)
  2,183
76위 AMD A6-3500 (Llano)
  2,070
77위 AMD A4-6300 (Richland)
  1,980
78위 AMD A4-3400 (Llano)
  1,746
79위 AMD A4-3300 (Llano)
  1,728

접속자집계
오늘
7,025
어제
11,609
최대
24,782
전체
8,072,412
사이트소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 문의 & 제휴 메뉴 및 포인트 Update 하배 인스타그램
Copyright © www.hwbattle.com All rights reserved.
상단으로
모바일 버전으로 보기